Moja zóna

Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov

17. novembra 31, 083 01 Sabinov
36158143
2021368470
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
177 tis. €
32,1 %
2020/2019