Moja zóna

Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník

Komenského 27, 089 01 Svidník
36158291
2021358174
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
613 tis. €
-75,8 %
2020/2019