Moja zóna

Základná škola Cernina

Cernina 30, 090 16 Cernina
36158313
2021349957
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
58,3 tis. €
19,3 %
2020/2019