Moja zóna

Základná škola Kružlová

Kružlová 103, 090 02 Kružlová
36158348
2021317826
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
14,3 tis. €
-14,7 %
2020/2019
71,4 tis. €
418,1 %
2020/2019