Moja zóna

Základná škola Krajná Poľana

Krajná Poľana 38, 090 05 Krajná Poľana
36158381
2021359208
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,1 tis. €
0 %
2020/2019
N/A