Moja zóna

Základná škola Ul. Komenského 307/22, Svidník

Ul. Komenského 22, 089 01 Svidník
36158411
2021305660
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
419 tis. €
455,5 %
2020/2019