Moja zóna

Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Budovateľská 9, 069 01 Snina
36158747
2021358592
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,4 mil. €
-89,1 %
2020/2019