Moja zóna

Základná škola na ul.Študentskej v Snine

Študentská 1446, 069 01 Snina
36158755
2021358636
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,52 mil. €
-95,2 %
2020/2019