Moja zóna

Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Školská 212, 059 92 Huncovce
36158895
2021363014
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
847 tis. €
-24,7 %
2020/2019