Moja zóna

Základná umelecká škola Humenné

Mierová 81, 066 01 Humenné
36158941
2021354060
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A