Moja zóna

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
36158976
2021368899
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
241 tis. €
9,8 %
2020/2019