Moja zóna

Základná škola, Školská 1, Ľubica

Školská 1, 059 71 Ľubica
36158984
2021362739
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,18 tis. €
32,2 tis. €