Moja zóna

Základná umelecká škola Kežmarok, Hviezdoslavova 12

Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok
36159026
2021370439
Nemá
25-49 zamestnancov
31.12.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A