Moja zóna

Základná škola

Šmeralova 25, 080 01 Prešov
36159034
2021387995
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,01 mil. €
-44,7 %
2019/2018