Moja zóna

Základná škola

Čsl.armády 22, 080 01 Prešov
36159042
2021386774
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,16 mil. €
-59,3 %
2020/2019