Moja zóna

Základná škola

Šrobárova 20, 080 01 Prešov
36159051
2021355237
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,41 mil. €
-87,5 %
2020/2019