Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
36165051
2021435614
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
61 tis. €
229,1 %
2020/2019