Moja zóna

Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, Poprad

Štefánikova ulica 72, 058 01 Poprad
36165492
2021439035
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
42,1 tis. €
2,3 %
2020/2019