Moja zóna

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
36165620
2021458494
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,95 mil. €
39,9 %
2020/2019