Moja zóna

Základná škola

Májové námestie 1, 080 01 Prešov
36165638
2021436802
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,99 mil. €
-80,6 %
2020/2019