Moja zóna

Školský internát

Karpatská 9, 058 01 Poprad
36166952
2021444854
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1999
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
950 tis. €
123,6 %
2020/2019