Moja zóna

ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.

Vajnorská 98G, 831 04 Bratislava
36235121
2020185695
SK2020185695
nezistený
27.12.1999
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,2
-0,2
21,04
1,7 %
-17,4 tis. €
-108,2 %
2020/2019
23,9 tis. €
-20,3 %
2020/2019
-0,2
-155,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


0,12
0,98
0,2
25,06

Zisk pred zdanenímZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

EBITDAZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


Štatutári ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


Spoločníci ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


Predmety podnikania ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


Kataster ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.


Skrátené výkazy ZORA CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.