Moja zóna

F 2001, s.r.o.

Šumperská 13/3, 971 01 Prievidza
36241733
2020198092
Nemá
nezistený
20.02.2001
Činnosti herní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod F 2001, s.r.o.


Štatutári F 2001, s.r.o.


Spoločníci F 2001, s.r.o.


Predmety podnikania F 2001, s.r.o.


Kataster F 2001, s.r.o.


Skrátené výkazy F 2001, s.r.o.