Moja zóna

appoint s.r.o.

Matúškova 2144/27, 831 01 Bratislava
36281328
2022133861
SK2022133861
nezistený
21.02.2006
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,25
-1,05
0,17
76,1 %
-37,3 tis. €
-419,9 %
2020/2019
35,9 tis. €
-83,6 %
2020/2019
-0,25
-606,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Ziskappoint s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržbyappoint s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Skóringappoint s.r.o.


5,37
0,24
0,39
0,7

Zisk pred zdanenímappoint s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAappoint s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod appoint s.r.o.


Štatutári appoint s.r.o.


Spoločníci appoint s.r.o.


Predmety podnikania appoint s.r.o.


Kataster appoint s.r.o.


Skrátené výkazy appoint s.r.o.