Moja zóna

FIFOSTAV, s.r.o.

Švabinského 22, 851 01 Bratislava
36286214
2022167565
Nemá
nezistený
16.03.2006
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-1,09
0,84
85 %
-3,21 tis. €
-162,1 %
2017/2016
21,6 tis. €
-35 %
2017/2016
-0,16
-174 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskFIFOSTAV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyFIFOSTAV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €

SkóringFIFOSTAV, s.r.o.


0,44
0,15
n/a
0,9

Zisk pred zdanenímFIFOSTAV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAFIFOSTAV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod FIFOSTAV, s.r.o.


Štatutári FIFOSTAV, s.r.o.


Spoločníci FIFOSTAV, s.r.o.


Predmety podnikania FIFOSTAV, s.r.o.


Kataster FIFOSTAV, s.r.o.


Skrátené výkazy FIFOSTAV, s.r.o.