Moja zóna

FIFOSTAV, s.r.o.

Švabinského 22, 851 01 Bratislava
36286214
2022167565
Nemá
nezistený
16.03.2006
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-1,09
0,84
85 %
-3,21 tis. €
-162,1 %
2017/2016
21,6 tis. €
-35 %
2017/2016
-0,16
-174 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE