Moja zóna

VH corporation, s.r.o.

Baničova 8, 831 07 Bratislava
36287482
2022167763
SK2022167763
2 zamestnanci
28.03.2006
Veľkoobch.s dom.el.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
0,98
8,9 %
-2,79 tis. €
-232,6 %
2020/2019
140 tis. €
42,8 %
2020/2019
-0,01
-229,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVH corporation, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyVH corporation, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

SkóringVH corporation, s.r.o.


62,68
0,91
0,11
7,1

Zisk pred zdanenímVH corporation, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAVH corporation, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod VH corporation, s.r.o.


Štatutári VH corporation, s.r.o.


Spoločníci VH corporation, s.r.o.


Predmety podnikania VH corporation, s.r.o.


Kataster VH corporation, s.r.o.


Skrátené výkazy VH corporation, s.r.o.