Moja zóna

PTT SERVIS s.r.o.

Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
36288578
2022162054
SK2022162054
nezistený
25.03.2006
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,22
8,2 %
627 €
620,7 %
2020/2019
93,1 tis. €
38,2 %
2020/2019
0
609,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPTT SERVIS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

TržbyPTT SERVIS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringPTT SERVIS s.r.o.


29,68
0,92
0,36
3,39

Zisk pred zdanenímPTT SERVIS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDAPTT SERVIS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod PTT SERVIS s.r.o.


Štatutári PTT SERVIS s.r.o.


Spoločníci PTT SERVIS s.r.o.


Predmety podnikania PTT SERVIS s.r.o.


Kataster PTT SERVIS s.r.o.


Skrátené výkazy PTT SERVIS s.r.o.