Moja zóna

MARKO MaŠ, s.r.o.

906 15 Priepasné
36293661
2020189061
SK2020189061
3-4 zamestnanci
07.02.1997
Ost.výroba i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
-0,42
0,2
61,8 %
-22,2 tis. €
-39,3 %
2020/2019
107 tis. €
-50,5 %
2020/2019
-0,16
-54,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMARKO MaŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyMARKO MaŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

SkóringMARKO MaŠ, s.r.o.


7,95
0,38
0,59
1,47

Zisk pred zdanenímMARKO MaŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAMARKO MaŠ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod MARKO MaŠ, s.r.o.


Štatutári MARKO MaŠ, s.r.o.


Spoločníci MARKO MaŠ, s.r.o.


Predmety podnikania MARKO MaŠ, s.r.o.


Kataster MARKO MaŠ, s.r.o.


Skrátené výkazy MARKO MaŠ, s.r.o.