Moja zóna

MARINE SPORT, spol. s r.o.

Pribinova 967/10-3, Považská Bystrica
36299138
2020111599
Nemá
nezistený
08.10.1997
Oprava a údržba lodí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MARINE SPORT, spol. s r.o.


Štatutári MARINE SPORT, spol. s r.o.


Spoločníci MARINE SPORT, spol. s r.o.


Predmety podnikania MARINE SPORT, spol. s r.o.


Kataster MARINE SPORT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MARINE SPORT, spol. s r.o.