Moja zóna

EXPO-TRADE, s.r.o.

Žabinská 2, 911 05 Trenčín
36303194
2021396377
Nemá
nezistený
04.05.1998
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EXPO-TRADE, s.r.o.


Štatutári EXPO-TRADE, s.r.o.


Spoločníci EXPO-TRADE, s.r.o.


Predmety podnikania EXPO-TRADE, s.r.o.


Kataster EXPO-TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy EXPO-TRADE, s.r.o.