Moja zóna

SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.

Legionárska 28, 911 71 Trenčín
36305111
2021423305
Nemá
nezistený
22.07.1998
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

26,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskSOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

TržbySOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringSOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


0,68
0,73
n/a
3,73

Zisk pred zdanenímSOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EBITDASOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy SOS-MEDITRANS SLOVAKIA, s.r.o.