Moja zóna

O.P. spol. s r.o.

Vodárska 1492, 020 01 Púchov
36309460
2020110048
Nemá
nezistený
21.09.1999
Výroba ost.výr.z papiera

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod O.P. spol. s r.o.


Štatutári O.P. spol. s r.o.


Spoločníci O.P. spol. s r.o.


Predmety podnikania O.P. spol. s r.o.


Kataster O.P. spol. s r.o.


Skrátené výkazy O.P. spol. s r.o.