Moja zóna

SBS - ISTOTA s.r.o.

SNP 58/149, 916 01 Stará Turá
36310581
Nemá
nezistený
02.12.1999
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SBS - ISTOTA s.r.o.


Štatutári SBS - ISTOTA s.r.o.


Spoločníci SBS - ISTOTA s.r.o.


Predmety podnikania SBS - ISTOTA s.r.o.


Kataster SBS - ISTOTA s.r.o.


Skrátené výkazy SBS - ISTOTA s.r.o.