Moja zóna

TECS, s.r.o.

Staničná 1984, 911 05 Trenčín
36311871
2020177203
SK2020177203
nezistený
11.02.2000
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
0,3 %
-98 €
-615,8 %
2020/2019
N/A
-0,01
-621,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTECS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyTECS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringTECS, s.r.o.


2,15
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímTECS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDATECS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod TECS, s.r.o.


Štatutári TECS, s.r.o.


Spoločníci TECS, s.r.o.


Predmety podnikania TECS, s.r.o.


Kataster TECS, s.r.o.


Skrátené výkazy TECS, s.r.o.