Moja zóna

KOGINS s.r.o.

Bazová 16 F, 821 08 Bratislava
36311898
2020177280
SK2020177280
1 zamestnanec
11.02.2000
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,31
1,22
0,75
74,3 %
49,1 tis. €
243 %
2020/2019
212 tis. €
52,3 %
2020/2019
0,31
35 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskKOGINS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyKOGINS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

SkóringKOGINS s.r.o.


6,04
0,26
0,04
7,08

Zisk pred zdanenímKOGINS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAKOGINS s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod KOGINS s.r.o.


Štatutári KOGINS s.r.o.


Spoločníci KOGINS s.r.o.


Predmety podnikania KOGINS s.r.o.


Kataster KOGINS s.r.o.


Skrátené výkazy KOGINS s.r.o.