Moja zóna

FC, s.r.o.

Železničná 1, Trenčín
36312045
2021481979
Nemá
nezistený
24.03.2000
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FC, s.r.o.


Štatutári FC, s.r.o.


Spoločníci FC, s.r.o.


Predmety podnikania FC, s.r.o.


Kataster FC, s.r.o.


Skrátené výkazy FC, s.r.o.