Moja zóna

ZGH, s.r.o.

Nevädzova č. 5, 821 01 Bratislava
36312517
2020189446
SK2020189446
25-49 zamestnancov
19.04.2000
Odlievanie ľahkých kovov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
0,84
53,5 %
2,63 tis. €
-97 %
2020/2019
1,74 mil. €
-29,5 %
2020/2019
0
-96,7 %
2020/2019
N/A
204 tis. €

ZiskZGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

TržbyZGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €

SkóringZGH, s.r.o.


63,39
0,47
0,15
2,53

Zisk pred zdanenímZGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDAZGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ZGH, s.r.o.


Štatutári ZGH, s.r.o.


Spoločníci ZGH, s.r.o.


Predmety podnikania ZGH, s.r.o.


Kataster ZGH, s.r.o.


Skrátené výkazy ZGH, s.r.o.