Moja zóna

Pioneer Slovakia, s.r.o.

Robotnícka 2164/99, 017 01 Považská Bystrica
36312908
2020177368
Nemá
nezistený
26.05.2000
Predaj ost.motor.voz.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pioneer Slovakia, s.r.o.


Štatutári Pioneer Slovakia, s.r.o.


Spoločníci Pioneer Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania Pioneer Slovakia, s.r.o.


Kataster Pioneer Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Pioneer Slovakia, s.r.o.