Moja zóna

Profitexsk.com s.r.o.

Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36313157
2020182615
SK2020182615
1 zamestnanec
13.06.2000
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
7,15
10,6 %
982 €
-78,5 %
2020/2019
170 tis. €
-6 %
2020/2019
0,01
-77,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskProfitexsk.com s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyProfitexsk.com s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €

SkóringProfitexsk.com s.r.o.


17,5
0,89
0,13
9,66

Zisk pred zdanenímProfitexsk.com s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDAProfitexsk.com s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Profitexsk.com s.r.o.


Štatutári Profitexsk.com s.r.o.


Spoločníci Profitexsk.com s.r.o.


Predmety podnikania Profitexsk.com s.r.o.


Kataster Profitexsk.com s.r.o.


Skrátené výkazy Profitexsk.com s.r.o.