Moja zóna

Globtrade Slovakia, s.r.o.

Šumperská 11, 971 01 Prievidza
36313459
2020077917
Nemá
nezistený
11.07.2000
Maloobchod s ovocím,zel.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Globtrade Slovakia, s.r.o.


Štatutári Globtrade Slovakia, s.r.o.


Spoločníci Globtrade Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania Globtrade Slovakia, s.r.o.


Kataster Globtrade Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Globtrade Slovakia, s.r.o.