Moja zóna

RIBE Slovakia, k.s.

Sikárska 14, 949 05 Nitra
36315451
2020115812
SK2020115812
250-499 zamestnancov
12.12.2000
Výroba upínadiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,76
0
88,5 %
-1,08 mil. €
-177,6 %
2020/2019
27,2 mil. €
68,5 %
2020/2019
-0,09
-139,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE