Moja zóna

TIRAMEX, s.r.o.

Moravská 1884/52, 020 01 Púchov
36317659
2020110411
SK2020110411
nezistený
02.04.2001
Veľkoobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
5,61
47,1 %
3,58 tis. €
0,7 %
2020/2019
160 tis. €
-1 %
2020/2019
0,02
10,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTIRAMEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyTIRAMEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringTIRAMEX, s.r.o.


15,57
0,53
0,08
7,02

Zisk pred zdanenímTIRAMEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDATIRAMEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod TIRAMEX, s.r.o.


Štatutári TIRAMEX, s.r.o.


Spoločníci TIRAMEX, s.r.o.


Predmety podnikania TIRAMEX, s.r.o.


Kataster TIRAMEX, s.r.o.


Skrátené výkazy TIRAMEX, s.r.o.