Moja zóna

DD - David, spol. s r.o.

Februárová 159, 958 01 Partizánske
36322164
2021646649
Nemá
nezistený
27.01.2002
Výroba obuvi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DD - David, spol. s r.o.


Štatutári DD - David, spol. s r.o.


Spoločníci DD - David, spol. s r.o.


Predmety podnikania DD - David, spol. s r.o.


Kataster DD - David, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DD - David, spol. s r.o.