Moja zóna

PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.

Bratislavská 121, 911 05 Trenčín
36326691
Nemá
nezistený
11.12.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.


Štatutári PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.


Spoločníci PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.


Predmety podnikania PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.


Kataster PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.


Skrátené výkazy PRIMAVERA CALZE & COLLANT, s.r.o.