Moja zóna

SULP s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
36327191
2020116780
Nemá
nezistený
22.01.2003
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SULP s.r.o.


Štatutári SULP s.r.o.


Spoločníci SULP s.r.o.


Predmety podnikania SULP s.r.o.


Kataster SULP s.r.o.


Skrátené výkazy SULP s.r.o.