Moja zóna

Šport a lov SK, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
36328901
2021728665
SK2021728665
nezistený
26.05.2003
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,1
1,98
0,25
95 %
11,3 tis. €
-2,1 %
2020/2019
118 tis. €
-40 %
2020/2019
0,1
1,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskŠport a lov SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyŠport a lov SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringŠport a lov SK, s.r.o.


0,68
0,05
0,11
1,05

Zisk pred zdanenímŠport a lov SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAŠport a lov SK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Šport a lov SK, s.r.o.


Štatutári Šport a lov SK, s.r.o.


Spoločníci Šport a lov SK, s.r.o.


Predmety podnikania Šport a lov SK, s.r.o.


Kataster Šport a lov SK, s.r.o.


Skrátené výkazy Šport a lov SK, s.r.o.