Moja zóna

ŠAMUS, s. r. o. v konkurze

911 05 Zamarovce
36329291
2021747838
Nemá
nezistený
30.06.2003
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ŠAMUS, s. r. o. v konkurze


Štatutári ŠAMUS, s. r. o. v konkurze


Spoločníci ŠAMUS, s. r. o. v konkurze


Predmety podnikania ŠAMUS, s. r. o. v konkurze


Kataster ŠAMUS, s. r. o. v konkurze


Skrátené výkazy ŠAMUS, s. r. o. v konkurze