Moja zóna

LEBAS spol. s r.o.

K. Novackého 37, 971 01 Prievidza
36334235
2021805753
Nemá
nezistený
27.03.2004
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LEBAS spol. s r.o.


Štatutári LEBAS spol. s r.o.


Spoločníci LEBAS spol. s r.o.


Predmety podnikania LEBAS spol. s r.o.


Kataster LEBAS spol. s r.o.


Skrátené výkazy LEBAS spol. s r.o.