Moja zóna

CMX-GRADDO s.r.o.

Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín
36340201
2021926357
Nemá
nezistený
01.12.2004
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CMX-GRADDO s.r.o.


Štatutári CMX-GRADDO s.r.o.


Spoločníci CMX-GRADDO s.r.o.


Predmety podnikania CMX-GRADDO s.r.o.


Kataster CMX-GRADDO s.r.o.


Skrátené výkazy CMX-GRADDO s.r.o.