Moja zóna

VLAMA SPED, s.r.o.

Nám. A.Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
36341975
2021951184
Nemá
nezistený
29.01.2005
Ost.pomoc.čin.v doprave

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VLAMA SPED, s.r.o.


Štatutári VLAMA SPED, s.r.o.


Spoločníci VLAMA SPED, s.r.o.


Predmety podnikania VLAMA SPED, s.r.o.


Kataster VLAMA SPED, s.r.o.


Skrátené výkazy VLAMA SPED, s.r.o.